Achizitii publice

Anunt publicitate achizitie directa in vederea atribuirii contractului de servicii

REALIZAREA LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ A IMOBILELOR DIN SECTOARELE CADASTRALE ALE UAT ALUNIŞ, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII IMOBILELOR ÎN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ, APARȚINÂND COMUNEI ALUNIŞ, JUDEȚUL PRAHOVA - anunt SICAP nr. ADV1092106

Copyright © Primaria Alunis 2020

Website realizat de BrainHost.ro.