Hotarari

2015

Hotararea nr. 1- 2015 - Privind aprobarea utilizarii fondului de rulment aferent anului 2014

Hotararea nr. 2- 2015 - Aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor realiza cu beneficiarii Legii 416/2001

Hotararea nr. 3- 2015 - Aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

Hotararea nr. 4- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii Decembrie 2014

Hotararea nr. 5- 2015 - Privind aprobarea bugetului final pentru proiectul "Dotare Camin Cultural in comuna Alunis, judetul Prahova"

Hotararea nr. 6- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii ianuarie 2015

Hotararea nr. 7- 2015 - Aprobarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2015 si a extimarilor pentru anii 2016,2017 si 2018

Hotararea nr. 8- 2015 - Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis - Etapa I - sat Ostrovu"

Hotararea nr. 9- 2015 - Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii " Construire Centru Medical in comuna Alunis"

Hotararea nr. 10- 2015 - Privind actualizarea devizului general al obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis"

Hotararea nr. 11- 2015 - Privind inchirierea directa a unui spatiu in suprafata de 20 m.p. aflat in proprietatea privata a comunei Alunis 

Hotararea nr. 12- 2015 - Privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Martie, Aprilie si Mai 2015

Hotararea nr. 13- 2015 - Privind cofinantarea proiectului "Construire Centru Medical in comuna Alunis" in cadrul PNDL

Hotararea nr. 14- 2015 - Privind cofinantarea proiectului "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis - Etapa I - sat Ostrovu"

Hotararea nr. 15- 2015 - Aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Alunis pentru anul 2015

Hotararea nr. 16- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii februarie 2015

Hotararea nr. 17- 2015 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2015

Hotararea nr. 18- 2015 - Aprobarea retelei scolare din comuna Alunis pentru anul scolar 2015-2016

Hotararea nr. 19- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii martie 2015

Hotararea nr. 20- 2015 - Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis aferent trimestrului I al anului 2015

Hotararea nr. 21- 2015 - Privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2015

Hotararea nr. 22- 2015 - Aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol percepute in anul 2015

Hotararea nr. 23- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii aprilie 2015

Hotararea nr. 24- 2015 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2014

Hotararea nr. 25- 2015 - Privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie si August 2015

Hotararea nr. 27- 2015 - Privind aprobarea Scrisorii de garantie bancara din partea FNGCIMM S.A. in vederea obtinerii avansului pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova"

Hotararea nr. 28- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii mai 2015

Hotararea nr. 29- 2015 - Aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor comunei aferent anului 2014

Hotararea nr. 30- 2015 - Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii  situatiilor de urgenta

Hotararea nr. 31- 2015 - Aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor caniculei si secetei prelungite pe teritoriul comunei Alunis pentru anul 2015

Anexa HCL 31/2015

Hotararea nr. 32- 2015 - Privind sustinerea din bugetul local a sumei de 50.000 lei reprezentand cheltuieli suplimentare neeligibile aferente proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova"

Hotararea nr. 33- 2015 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii iunie 2015

Hotararea nr. 34- 2015 - Stabilirea unui sediu secundar pentru oficierea casatoriilor in comuna Alunis

Hotararea nr. 35- 2015 - Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis aferent trimestrului II al anului 2015

Hotararea nr. 36- 2015 - Privind transformarea gradului profesional a unui post de inspector, functie publica, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alunis

Hotararea nr. 37- 2015 - Privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie bancara din partea F.N.G.C.I.M.M.  S.A. IFN

Hotararea nr.38-2015-Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Comunei Alunis in Consiliul de Administratie si in Comicia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii ale Scolii Gimnaziale "Gheorge Costescu" Alunis

Hotararea nr.39-2015-Privind rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2015

Hotararea nr.40-2015-Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Alunis a cladirii "W.C. Scoala cu clasele 1-8 Alunis Ostrovu" in vederea scoaterii din functiune

Hotararea nr.41-2015-Privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren curti-constructii in suprafata de 200 m.p. proprietate publica a comunei Alunis 

Hotararea nr.42-2015-Privind alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Septembrie, Octombrie si Noiembrie 2015 

Hotararea nr.43-2015-Privind aprobarea devizului general final al obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova"

Hotararea nr.44-2015-Privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Alunis

 2014

Hotararea nr. 73- 2014 -  Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului IV al anului 2014

Hotararea nr. 72- 2014 - Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunis

Anexa 1 - HCL 72/2014

Hotararea nr. 71- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 70- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 69- 2014 - Privind utilizarea fondului de rezerva bugetara constituit in bugetul local al comunei Alunis

Hotararea nr. 68- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru noiembrie 2014

Hotararea nr. 67- 2014 - Privind asocierea Comunei Alunis cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului "Reabilitare Camin Cultural"

Hotararea nr. 66- 2014 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Decembrie 2014, Ianuarie si Februarie 2015

Hotararea nr. 65- 2014 - Modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Alunis

Hotararea nr. 64- 2014 - Aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2015

Anexa 1 - HCL 64/2014

Anexa 2 - HCL 64/2014

Anexa 3 - HCL 64/2014

Anexa 4 - HCL 64/2014

Hotararea nr. 63- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 62- 2014 - Privind desemnarea reprezentantului Comunei Alunis in AGA ADI Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor - Prahova

Hotararea nr. 61- 2014 - Privind desemnarea reprezentantului Comunei Alunis in AGA ADI Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova

Hotararea nr. 60- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru octombrie 2014

Hotararea nr. 59- 2014 - Modificarea HCL 10/28.02.2014

Hotararea nr. 58- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 57- 2014 - Aprobarea solicitarii scrisorii de garantie catre FNGCIMM SA IFN pentru obtinerea avansului pt proiectul "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova" finantat prin PNDR - M413-322

Hotararea nr. 56- 2014 - Aprobarea bugetului final pentru proiectul "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova" finantat prin PNDR - M413-322

 Hotararea nr. 55- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 54- 2014 - Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului III al anului 2014

Hotararea nr. 53- 2014 - Sustinerea din bugetul local a sumei de 31.400 lei - cheltuieli neeligibile proiect "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova" finantat prin PNDR - M413-322

Hotararea nr. 52- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna septembrie 2014

Hotararea nr. 51- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 50- 2014 - Contiunuarea contractului de asociere cu Judetul Prahova pt obiectivul "Construire Centru Medical"

Hotararea nr. 49- 2014 - Aprobarea documentatiei pt delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare

Hotararea nr. 48- 2014 - Aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

Hotararea nr. 47- 2014 - Aprobarea proiectului de buget local pt anul 2015 si estimarile pt 2016-2018

Hotararea nr. 46- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 45- 2014 - Modificarea HCL 29/18.06.2014

Hotararea nr. 44- 2014 - Modificarea HCL 28/18.06.2014

Hotararea nr. 43- 2014 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Septembrie, Octombrie si Noiembrie 2014

Hotararea nr. 42- 2014 - Aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe

Hotararea nr. 41- 2014 - Desemnarea reprezentantilor CL Alunis in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale "Gh. Costescu" Alunis si Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii

Hotararea nr. 40- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna iunie 2014

Hotararea nr. 39- 2014 - Modificarea HCL 32/18.06.2014

Hotararea nr. 38- 2014 - Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului II al anului 2014

Hotararea nr. 37- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 36- 2014 - Completarea si modificarea Inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Alunis.

Hotararea nr. 35- 2014 - Aprobarea raportului asupra gestionarii bunurilor apartinand Comunei Alunis aferent anului 2013

Hotararea nr. 34- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna mai 2014

Hotararea nr. 32- 2014 - Asocierea cu Judetul Prahova si alte UAT-uri in ADI "Parteneriatul pentru managementul apei Prahova"

Hotararea nr. 31- 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr. 30- 2014 - Cofinantarea proiectului "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis - Etapa I - Sat Ostrovu" finantat prin PNDL

Hotararea nr. 29- 2014 - Promovare proiect "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis - Etapa I - Sat Ostrovu" finantat prin PNDL

Hotararea nr. 28- 2014 - Aprobare SF "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis"

Hotararea nr. 27- 2014 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie si August 2014

Hotararea nr.26 - 2014 - Stabilirea domeniilor serviciilor publice si locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii

Hotararea nr.25 - 2014 - Aprobarea contului anual de executie a bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2013

Hotararea nr.24 - 2014 -  Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna aprilie 2014

Hotararea nr.23 - 2014 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2014

Hotararea nr.22 - 2014 - Aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2014

Hotararea nr.21 - 2014 - Transformarea gradului profesional a unui post de inspector, functie publica, din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotararea nr.20- 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna martie 2014

Hotararea nr.19 - 2014 - Aprobarea inchirierii rpin licitatie publica a pajistilor din domeniul privat al comunei Alunis

Hotararea nr.18 - 2014 - Modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Alunis

Hotararea nr.17 - 2014 - Privind masurile de asigurare a serviciului public de salubrizare in comuna Alunis

Hotararea nr.16 - 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna februarie 2014

Hotararea nr.15 - 2014 - Completarea HCL Alunis nr. 22 din 29.04.2013 - aprobarea intocmirii documentatiilor tehnico-economice privind proiectele care se vor promova prin GAL Treimea Colinelor

Hotararea nr. 14- 2014 - Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesarii situatiilor de urgenta

Anexa 1 la HCL 14-2014

Anexa 2 la HCL 14-2014

Anexa 3 la HCL 14-2014

Hotararea nr.13 - 2014 - Rectificarea bugetului local pentru anul 2014


Hotararea nr.12 - 2014 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local in lunile Martie, Aprilie si Mai 2014


Hotararea nr.11 - 2014 - Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Alunis 


Hotararea nr.10 - 2014 - Aprobarea numarului de burse scolare si cuantumul unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant din Alunis in anul 2014


Hotararea nr.9 - 2014 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice pentru luna Ianuarie 2014


Hotararea nr.8 - 2014 - Aprobare Studiu de fezabilitate si indicatori tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova"


Hotararea nr.7 - 2014 - Aprobarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2014 si a estimarilor pentru anii 2015, 2016 si 2017 


Hotararea nr.6 - 2014 - Aprobarea Planului de actiune locala pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole 


Hotararea nr.5 - 2014 - Aprobarea retelei scolare din comuna Alunis pentru anul 2014-2015


Hotararea nr.4 - 2014 -Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii Decembrie 2013


Hotararea nr.3 - 2014 - Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunis 


Hotararea nr.2 - 2014 - Aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 


Hotararea nr.1 - 2014 - Aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor realiza cu beneficiarii Legii 416/2001

 

 

2013

 


Hotararea nr.74 - 2013 -Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii Noiembrie 2013


Hotararea nr.73 - 2013 -Aprobarea contului de executie al bugetului local aferent trimestrului IV 2013


Hotararea nr.72 - 2013 -Modificarea H.C.L. 35/20.06.2013


Hotararea nr.71 - 2013 -Utilizarea fondului de rezerva bugetara


Hotararea nr.70 - 2013 -Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2013


Hotararea nr.69 - 2013 -Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru 2013


Hotararea nr.68 - 2013 -Modificare H.C.L. 40/31.07.2013


Hotararea nr.67 - 2013 -Aprobarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2014  


Hotararea nr.66 - 2013 -Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local in lunile Decembrie 2013, Ianuarie si Februarie 2014 

Hotararea nr.65 - 2013 -Aprobarea valorificarii materialului lemnos obtinut din taierea unor arbori de pe domeniul public al comunei Alunis


Hotararea nr.64 - 2013 -Stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii 


Hotararea nr.63 - 2013 -Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii Octombrie 2013


Hotararea nr.62 - 2013 - Aprobarea Regulamentului de taiere si toaletare a arborilor si arbustilor de pe domeniul public si privat al comunei Alunis, din afara fondului forestier si valorificarea materialului lemnos rezultat


Hotararea nr.61 - 2013 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii Septembrie 2013


Hotararea nr.60 - 2013 - Aprobarea procedurii de inregistrare, evidenta si radiere a vehiculelor de pe raza comunei Alunis pentru care nu exista obligativitatea inmatricularii


Hotararea nr.59 - 2013 - Aprobarea contului de executie al bugetului local aferent trimestrului al III-lea al anului 2013. 


Hotararea nr.58 - 2013 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis 

Hotararea nr.57 - 2013 - Aprobarea conditiilor de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Alunis 


Hotararea nr.56 - 2013 - Desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Alunis in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gh. Costescu Alunis si in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii 


Hotararea nr.55 - 2013 - Stabilirea procedurii de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Alunis si aprobarea documentatiei in vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului public. 


Hotararea nr.54 - 2013 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis 


Hotararea nr.53 - 2013 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local in lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie 2013 


Hotararea nr.52 - 2013 - Stabilirea modalitatii de delegare a serviciului public de salubritate al comunei Alunis 


Hotararea nr.51 - 2013 - Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu Asociatia C.A.R. Pensionari 'Armonia' Valenii de Munte privind folosinta gratuita a cladirii Local Politie Comunitara  


Hotararea nr.50 - 2013 - Aprobarea cheltuielii cu naveta cadrelor didactice pentru lunile Martie, Aprilie, Mai si Iunie 2013 


Hotararea nr.49 - 2013 - Aprobarea instrumentarii proiectului Dotare Camin Cultural Alunis. 


Hotararea nr.48 - 2013 - Aprobarea instrumentarii proiectului Modernizare Gradinita cu program normal Alunis si Scoala Gimnaziala Gh. Costescu


Hotararea nr.47 - 2013 - Modificarea Inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Alunis.


Hotararea nr.46 - 2013 - Modificare hotararii Consiliului Local al comunei Alunis nr. 22/2013


Hotararea nr.45 - 2013 -  Masurile de asigurare a serviciului public de salubrizare.


Hotararea nr.44 - 2013 - Privind accesul in Piata comunala Alunis


Hotararea nr.43 - 2013 - Valorificarea materialelor rezultate de demolarea dispensarului uman, magaziei si grupului sanitar.  


Hotararea nr.42 - 2013 - Modificarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Alunis


Hotararea nr.41 - 2013 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis  


Hotararea nr.40 - 2013 - Asocierea comunei Alunis cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes local "Construire Centru Medical in comuna Alunis  


Hotararea nr.39 - 2013 - Aprobarea contului de executie al bugetului local pentru trimestrul al II-lea al anului 2013 


Hotararea nr.38 - 2013 - Respingerea solicitarii de instituire a taxei speciale pentru colectarea deseurilor menajere.  


Hotararea nr.37 - 2013 - Aprobarea Regulamentului Local de Urbanism al comunei Alunis


Hotararea nr.36 - 2013 - Aprobarea instrumentarii proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova", realizat prin G.A.L. Treimea Colinelor - Masura 413-322


Hotararea nr.35 - 2013 - Aprobarea Studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectului "Modernizare drumuri locale in comuna Alunis, judetul Prahova"


Hotararea nr.34 - 2013 - Completarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Alunis pentru perioada 2010-2016


Hotararea nr.33 - 2013 - Proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Alunis


Hotararea nr.32 - 2013 - Alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate in situatie de extrema dificultate


Hotararea nr.31 - 2013 - Rectificarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2013


Hotararea nr.30 - 2013 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Iunie, Iulie, August 2013


Hotararea nr.29 - 2013 -  Aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata in comuna Alunis


Hotararea nr.28 - 2013 -  Aprobarea proiectului " Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic-zona Centru" si a cheltuielilor legate de proiect


Hotararea nr.27 - 2013 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al comunei Alunis pentru anul 2012 


Hotararea nr.26 - 2013 - Aprobarea participarii comunei Alunis la pregatirea si promovarea proiectului "Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol in format electronic-zona Centru" 


Hotararea nr.25 - 2013 - Aprobarea desfiintarii prin demolare a urmatoarelor cladiri: dispensar uman, magazie si grup sanitar


Hotararea nr.24 - 2013 - Transformarea treptei profesionale a 3 posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru personalul contractual ce a promovat examenul


Hotararea nr.23 - 2013 - Transformarea gradului profesional a 2 posturi de inspector, functii publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alunis


Hotararea nr.22 - 2013 - Aprobarea intocmirii documentatiilor tehnico-economice privind proiectele care se vor promova in cadrul G.A.L. "Treimea Colinelor" 


Hotararea nr.21 - 2013 - Aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Infiintare distributie alimentare cu apa in comuna Alunis" 


Hotararea nr.20 - 2013 - Modificarea H.C.L. nr. 10/2001 privind stabilirea chiriei pentru spatiile aflate in administrarea Consiliului Local, inchiriate agentilor economici


Hotararea nr.19 - 2013 - Aprobarea contului de executie al bugetului local aferent trimestrului I al anului 2013


Hotararea nr.18 - 2013 - Aprobarea incheierii unui contract de comodat cu dl. Stanciu Catalin Ionel-medic de specialitate medicina de familie privind folosinta gratuita a spatiului in suprafata de 52,87 m.p. aflat in incinta Caminului Cultural Alunis


Hotararea nr.17 - 2013 - Mutarea pe o perioada determinata a activitatii Caminului Cultural Alunis in spetiul fostei Scoli cu clasele I-IV nr.2 Alunis


Hotararea nr.16 - 2013 - Stabilirea masurilor agricole pentru anul 2013


Hotararea nr.15 - 2013 - Aprobarea trecerii activitatii autofinantate integral din venituri proprii "Pasuni comunale" la bugetul local al comunei Alunis


Hotararea nr.14 - 2013 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii februarie 2013


Hotararea nr.13 - 2013 - Aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant din comuna Alunis pentru anul 2013


Hotararea nr.12 - 2013 - Aprobarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2013 si estimarilor pentru anii 2014, 2015 si 2016


Hotararea nr.11 - 2013 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile Martie, Aprilie si Mai 2013


Hotararea nr.10 - 2013 - Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunis  


Hotararea nr. 9 - 2013 - Aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatilor de urgenta


Hotararea nr. 8 - 2013 - Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Alunis


Hotararea nr. 7 - 2013 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii ianuarie 2013


Hotararea nr. 6 - 2013 - Aprobarea retelei scolare din comuna Alunis pentru anul scolar 2013-2014


Hotararea nr. 5 - 2013 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru personalul didactic ce isi desfasoara activitatea in comuna Alunis


Hotararea nr. 3 - 2013 - Aprobarea infiintarii compartimentului de achizitii publice


 Hotararea nr. 2 - 2013 - Aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 


 Hotararea nr. 1 - 2013 - Aprobarea planului de lucrari de interes local ce se vor realiza cu beneficiarii Legii 416/2001

 

2012

Anexa nr. 4 la hotararea nr. 71-2012

Anexa nr. 3 la hotararea nr. 71-2012

Anexa nr. 2 la hotararea nr. 71-2012

Anexa nr. 1 la hotararea nr. 71-2012

Hotararea nr.71-2012 - Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2013


 Hotararea nr.70-2012 - Darea in administrare a bunurilor imobile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Alunis


Hotararea nr.69-2012 - Aprobarea executiei bugetului local centralizat pe trimestrul al IV-lea al anului 2012


Hotararea nr.68-2012 - Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2013


Hotararea nr.67-2012 - Modificarea tarifelor pentru activitatea de salubritate practicata de S.C. Compania Romprest Services S.A.


Hotararea nr.66-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic aferent lunii noiembrie 2012


Hotararea nr.65-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat al comunei Alunis


Hotararea nr.64-2012 - Alegerea presedintelui care va conduce sedintele Consiliului Local Alunis in lunile decembrie 2012, ianuarie si februarie 2013


Hotararea nr.63-2012 - Scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate


Hotararea nr.62-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat al comunei Alunis


Hotararea nr.61-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru personalul didactic aferent lunii octombrie 2012 


Hotararea nr.60-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat al comunei Alunis


Hotararea nr.59-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta pentru personalul didactic aferent lunii septembrie 2012


Hotararea nr.58-2012 - Aprobarea executiei bugetului local centralizat pe trimestrul al III-lea al anului 2012


Hotararea nr.57-2012 - Aprobarea deplasarii Primarului comunei Alunis in Italia pentru realizarea unui schimb de experienta in cadrul proiectului "Corelarea ofertei educationale a invatamantului profesional si tehnic cu cerintele pietei muncii"


Hotararea nr.56-2012 - Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Alunis in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Gh. Costescu Alunis


Hotararea nr.55-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat al comunei Alunis pentru anul 2012


Hotararea nr.54-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat al comunei Alunis pentru anul 2012


 Hotararea nr.53-2012 - Alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie 2012

Hotararea nr.52-2012 - Modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Aluniş

Hotararea nr.51-2012 - Aprobarea contractului de închiriere a spaţiului pentru desfăşurarea de evenimente festive din cadrul Căminului Cultural Aluniş şi a garanţiei de bună utilizare a acestuia

Hotararea nr.50-2012 - Stabilirea taxei pentru utilizarea domeniului public şi/sau privat al comunei Aluniş

Hotararea nr.49-2012 - Completarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 27/2012 privind stabilirea măsurilor agricole pentru anul 2012

Hotararea nr.48-2012 - Modificarea Hotărârii Consiliului Local Aluniş nr. 16/2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent proiectului „Construire Centru Medical” şi a principalilor indicatori tehnico-economici

Hotararea nr.47-2012 - Aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism 

Hotararea nr.46-2012 - Aprobarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Iunie 2012

Hotararea nr.45-2012 - Aprobarea executiei bugetului local centralizat pe trimestrul II 2012

Hotararea nr.44-2012 - Rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2012

Hotararea nr.43-2012 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Alunis

Hotararea nr.42-2012 - Aprobarea proiectului de buget local pentru anul 2013 şi a estimărilor bugetare pentru anii 2014-2016

Hotararea nr.41-2012 - Asocierea Comunei Aluniş cu Judeţul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes local

Hotararea nr.40-2012 - Stabilirea numarului si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Alunis

Hotararea nr.39-2012 - Alegerea viceprimarului

Hotararea nr.38-2012 - Alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.37-2012 - Constituirea Consiliului Local al comunei Alunis

Hotararea nr.36-2012 - Validarea mandatelor consilierilor alesi la alegerile locale din 10 iunie 2012

Hotararea nr.35-2012 - Alegerea comisiei de validare

Hotararea nr.34-2012 - Aprobarea numărului de burse şcolare şi a cuantumului unei burse pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Aluniş pentru anul 2012

Hotararea nr.33-2012 - Concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aflat în domeniul privat al comunei Aluniş

Hotararea nr.32-2012 - Constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului în suprafaţă de 243 m.p. aparţinând domeniului privat al comunei Aluniş în favoarea Parohiei Ostrovu

Hotararea nr.31-2012 - Anularea unor creante fiscale aflate in sold la 31.12.2012

Hotararea nr.30-2012 - Aprobarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Mai 2012

Hotararea nr.29-2012 - Rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2012

Hotararea nr.28-2012 - Aprobarea reorganizarii retelei scolare din comuna Alunis pentru anul scolar 2012-2013

Hotararea nr.27-2012 - Stabilirea masurilor agricole pentru anul 2012

Hotararea nr.26-2012 - Renuntarea comunei Alunis la calitatea de parte in cadrul acordului de cooperare privind organizare si exercitarea activitatii de audit public intern

Hotararea nr.25-2012 - Aprobarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Aprilie 2012

Hotararea nr.24-2012 - Aprobarea contului anual de executie al bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2011

Hotararea nr.23-2012 - Modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Alunis 

Hotararea nr.22-2012 - Aprobarea denumirii Scoala Gimnaziala "Gheorghe Costescu" pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica din comuna Alunis

Hotararea nr. 21-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Martie 2012

Hotararea nr. 20-2012 - Aprobarea executiei bugetului general centralizat pe trimestrul I 2012

Hotararea nr. 19-2012 - Rectificare buget general centralizat pentru anul 2012

Hotararea nr.18-2012 - Aprobarea achiziţionării imobilului : magazin mixt cu bufet în suprafaţă de 206,10m.p., terasă în suprafaţă de 33,60 m.p. şi terenul aferent

Hotararea nr.17-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Februarie 2012

Hotararea nr.16-2012 - Aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului "Construire Centru Medical"

Hotararea nr.15-2012 - Aprobarea Planului local pentru gestionarea situatiilor de urgenta

Hotararea nr.14-2012 - Rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2012

Hotararea nr.13-2012 - Aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului pentru 2012

Hotararea nr.12-2012 - Aprobarea asocierii comunei Alunis cu comuna Brebu si Varbilau in vederea infiintarii parteneriatului public-privat - GAL

Hotararea nr.11-2012 - Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011

Hotararea nr.10-2012 - Alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile Martie, Aprilie, Mai 2012

Hotararea  nr.9-2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Ianuarie 2012

Hotararea nr.8-2012 - Aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Prahova”

Hotararea nr.7-2012 - Aprobarea studiului de fezabilitate aferent proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Prahova

Hotararea nr.6 - 2012 - Aprobarea decontarii cheltuielilor cu naveta personalului didactic pentru Decembrie 2011

Anexa la Hotararea nr.5/2012

Hotararea nr.5 - 2012 - Aprobarea bugetului general centralizat pentru anul 2012

Hotararea nr.4 - 2012 - Aprobarea numarului maxim de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 

Hotararea nr.3 - 2012 - Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Alunis 

Hotararea nr.2 - 2012 - Modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare 

Hotararea nr.1 - 2012 - Aprobarea Planului de lucrari ce se va realiza cu beneficiarii legii 416-2001

 
 
 

 

 

 
 
  

Copyright © Primaria Alunis 2017

Website realizat de BrainHost.ro.