Comisii

 1. 1.COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET, FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ

  - Popa Florica -Preşedinte;

  - Drăghici Gheorghe-Secretar;

  - Bobeică Daniela-Membru;

  - Lăcătuş Costel-Membru;

  - Popescu Vasile-Membru.

  2. COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, CULTURĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, ACTIVITĂŢI SPORTIVE  ŞI AGREMET

  - Popescu Adrian-Vasile-Preşedinte;

  - Lixandru Florina-Secretar;

  - Teju Nicolae-Membru.

   

     3. COMISIA  PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDIC, APĂRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE ŞI A DREPTURILOR CETĂŢENEŞTI

  - Vişan Georgel-Preşedinte;

  - Grigore Marius-Secretar;

  - Popa Adrian-Membru.

Copyright © Primaria Alunis 2020

Website realizat de BrainHost.ro.