Transparenta decizionala

 PROIECTE DE HOTARARI 2019
Sedinta ordinara din data de 28.02.2019

 

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare din comuna Aluniş pentru  anul şcolar 2019-2020
2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spaţiului cu destinaţia “Oficiul PTTC” aflat în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova
3.Proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor în care se interzice desfăşurarea adunărilor publice în comuna Aluniş, judeţul Prahova
4.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă
5.Proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova
 Amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova-1
 Amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova-2
 Amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova-3
 Amenajamentului pastoral al comunei Aluniş, judeţul Prahova-4
6.Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului și de exploatare a pajiștilor  aflate în domeniul privat al comunei Aluniş, judeţul Prahova
7.Proiectul de hotărâre privind initierea  procedurii de  închiriere  a pajiştilor  aflate în proprietatea privată a comunei Aluniş, judeţul Prahova
8.Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Aluniş, judeţul Prahova
9.Proiectul de hotărâre privind alegerea preşedintelui care va conduce şedinţele Consiliului Local Aluniş în lunile  Martie, Aprilie şi Mai  2019

 

Sedinta ordinara din data de 28.03.2019

 

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării fondului de rulment  aferent anului 2018
2.Proiectul de hotărâre privind aprobarea  devizului general actualizat al obiectivului de investiţii “Desfiinţare pod şi construire pod peste pârâul Cărpinoasa, în comuna Aluniş
3.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card - legitimație de parcare pentru persoanele cu handicap
 
Sedintaordinara din data de 25.04.2019

ANUNT

1.Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis
2.Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Comunei Alunis, aferent trimestrului I al anului 2019
3.Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
4.Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de burse scolare si a cuantumului unei burse pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Alunis, pentru anul 2019
5.Proiectul de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "Amenajare si dotare spatiu pentru activitati recreative in Comuna Alunis, Judetul Prahova", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru IMM, precum si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent proiectului
6.Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020, 2021 si 2022 
 
Sedintaordinara din data de 15.05.2019 

1.Proiectul de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Alunis nr.7 din28.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Alunis pentru anul 2019

2.Proiectul de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru proiectul de investitii nou "Modernizare drum local Ulita Carpinoasa in Comuna Alunis" propus pentru implementare incepand cu anul 2019

3.Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Tisa Mica, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

4.Proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat al obiectivului de investitii "Modernizare drum local Ulita Popa Stelian, in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

5.Proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local centralizat al Comunei Alunis pentru anul 2018

6.Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Alunis pentru anul 2019

 

Sedinta extraordinara din data de 07.06.2019


1.Proiectul de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru proiectul "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova"

2.Proiectul de hotarare privind implementarea proiectului "Achizitie utilaj pentru deszapezire in Comuna Alunis, Judetul Prahova" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Primaria Alunis 2020

Website realizat de BrainHost.ro.