Legea 544/2001

Judeţul Prahova

Comuna Aluniş

 

Buletin informativ-2019

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice

Regulamentul de organizare si functionare

Organigrama aprobata conform legii

Alte regulamente aplicabile la nivelul institutiei

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Primar:

Iulian-Cristian Bîgiu

Tel/Fax :0244.248.052/0374.091.225

Mobil: 0762.212.455

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Viceprimar:

Florica Popa

Tel/Fax :0244.248.052/0374.091.225

Mobil: 0733.974.217

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Secretar:

Marilena Constantinoiu

Tel/Fax :0244.248.052/0374.091.225

Mobil: 0723.186.472

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

Marilena Constantinoiu

Tel/Fax :0244.248.052/0374.091.225

Mobil: 0723.186.472

e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice

PRIMARIA COMUNEI ALUNIŞ

Comuna Aluniş, sat Aluniş, nr. 1024, judeţul Prahova, cod poştal 107015

Tel/Fax :0244.248.052/0374.091.225

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Program de lucru:

Luni-Joi:08.00-16.30

Vineri:08.00-14.00

Program cu publicul:

Luni-Vineri:09.00-13.00

Program cu publicul-casierie:

Luni-Joi:08.00-16.30

Vineri:08.00-14.00

e) audiente

Primar: Joi: 09.00-14.00

Viceprimar: Marţi:09.00-14.00

Secretar: Luni-Vineri:11.00-13.00

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

Bugetul aprobat

Bilantul contabil

g) programele si strategiile proprii

Programele si strategiile autoritatii sau institutiei publice

h) lista cuprinzând documentele de interes public

Lista cuprinzând informațiile de interes public care se comunica din oficiu

Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunică în condițiile art.7 din Legea nr.544/2001

 Lista cuprinzând documentele de interes public, respectiv categoriile de documente produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului Comunei Aluniş care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public 

i) lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii

Se vor indica documente produse si/sau gestionate la nivelul autoritatii sau institutiei publice.

j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ

 

Formulare Legea nr.544/2001

1.Cerere-Tip

2.Reclamatie administrativa(1)

3.Reclamatie administrativa (2)

Copyright © Primaria Alunis 2020

Website realizat de BrainHost.ro.